Excursie ‘kennis maken met het noarderleech’ vanuit Kweldercentrum

Excursie ‘kennis maken met het noarderleech’ vanuit Kweldercentrum

Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt Noard-Fryslân Bûtendyks; een ruim 4180 hectare grote gebied met zomerpolders, dobben, zilte graslanden, slikvelden en kwelderwerken, een eldorado voor flora en fauna. Jaarlijks rusten, broeden en foerageren hier meer dan een miljoen vogels. 

Vlak onder de zeedijk ligt het Kweldercentrum dat iedere dag van 8:30 tot 17:30 uur geopend is en informeert over natuur en historie van het buitendijkse en binnendijkse Noord-Friese kustgebied. Centraal staan het ontstaan van de buitendijkse polders en kwelders, de huidige natuurwaarden en de toekomstige ontwikkelingen.

Excursie ‘kennis maken met het noarderleech’ vanuit Kweldercentrum

Het Kweldercentrum is een onbemand informatiecentrum van natuurorganisatie It Fryske Gea en ligt aan de zeedijk in Hallum. Ontdek hier meer over de natuur en historie van het Noord-Friese kustgebied. Centraal staat het ontstaan van de buitendijkse polders en kwelders, de huidige natuurwaarden en de toekomstige ontwikkelingen.

Op zondag 1 juli van 10.00 tot 12.00 uur organiseert It Fryske Gea een gratis excursie incl. gids in het gebied. Tijdens deze tocht leer je het gebied ‘noarderleech’ beter kennen. Opgeven kan via www.itfryskegea.nl

Het Kweldercentrum is dagelijks gratis geopend van 08.30 tot 17.30 uur (deur sluit automatisch).

Boek nu

Deel deze pagina