Excursie vanuit het Kweldercentrum in Noarderleech

Excursie vanuit het Kweldercentrum in Noarderleech

Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt Noard-Fryslân Bûtendyks; een ruim 4180 hectare grote gebied met zomerpolders, dobben, zilte graslanden, slikvelden en kwelderwerken, een eldorado voor flora en fauna. Jaarlijks rusten, broeden en foerageren hier meer dan een miljoen vogels. 

Vlak onder de zeedijk ligt het Kweldercentrum dat iedere dag van 8:30 tot 17:30 uur geopend is en informeert over natuur en historie van het buitendijkse en binnendijkse Noord-Friese kustgebied. Centraal staan het ontstaan van de buitendijkse polders en kwelders, de huidige natuurwaarden en de toekomstige ontwikkelingen.

Op zaterdag 24 juni kan je om 10:00 uur vanuit het Kweldercentrum onder leiding van een gids het Noarderleech op en kom je alles te weten over wat hier allemaal groeit, bloeit, broedt en vliegt. 

Aanmelden kan via https://www.itfryskegea.nl/Excursie/1474/Wandelexcursie-Weekend-van-het-Wad

Kweldercentrum
Noarderleech 5a
9074 TG Hallum

Boek nu

Deel deze pagina