Ecomare Wetenschap & Wad

Ecomare Wetenschap & Wad

Ecomare Wetenschap & Wad

Hele dag in Ecomare onderzoek in het Wadlab aan bodemdieren, algen en de bodem van de Waddenzee.

09.30 - 15.30 Wadlab open in veldcentrum voor bezoekers van Ecomare. Veel levende have om te bekijken onder binoculairs en microscopen. Ook bezinkproeven om zand/slib gehalte te bepalen, Clips Ruben Smit laten zien.

10.00 Fuikenexcursie, decennialang wordt de visstand in de Waddenzee gemonitord. Deelnemers krijgen nu de kans om de biodiversiteit die gevangen wordt in de fuik van dichtbij te zien en de verhalen over de veranderingen te horen.

12.00 - 13.15 Robbentochten met de Vriendschap & zeehondenwetenschappers

16:00 - 18:00 Onderzoeksprogramma voor toeristen op het wad. 

16:00 - 18:00 Wadexcursie voor toeristen bij de Cocksdorp

U kunt ook nog de volgende activiteiten bij Ecomare doen:

  • Activiteit bij Kaap Skil, de bodemschatten in de wrakken van de dynamische Waddenzee
  • Activiteiten in Ecomare: strandvondstenkar, waddenkar van maken, zeelab met waddenthema, knutselactiviteit voor kinderen.
  • Vanaf de vuurtoren informatie over de verschillende waddenbiotopen die te zien zijn.
  • Rondleiding door het NIOZ.

Boek nu

Deel deze pagina