Natuurwandeling Sexbierum

Maak een natuurwandeling langs de Friese Waddenkust bij Sexbierum onder leiding van wandelcoach, natuurgids en fotograaf Meindert van Dijk. Startlocatie is de historische Molen De Korenaar, Hearewei 30 8855AZ Sexbierum. Bij ontvangst krijg je een kop koffie of thee met iets lekkers. Vanaf de molen wandelen we rustig tussen de landerijen door richting Waddenzeedijk. Hier, in dit weidse landschap, telen de - deels biologische - agrariërs akkerbouwgewassen als aardappelen, bieten, granen, kolen, uien en nog veel meer. In het voorjaar bieden bloeiende tulpenvelden een kleurrijke verrassing. Over de Slachtedijk lopen we naar de Waddenzee. Deze dijk is zo'n 42 km lang en beschermde een groot deel van Noardwest Fryslân tegen de vroegere Middelzee.

Boven op de zeedijk zien we b…

Maak een natuurwandeling langs de Friese Waddenkust bij Sexbierum onder leiding van wandelcoach, natuurgids en fotograaf Meindert van Dijk. Startlocatie is de historische Molen De Korenaar, Hearewei 30 8855AZ Sexbierum. Bij ontvangst krijg je een kop koffie of thee met iets lekkers. Vanaf de molen wandelen we rustig tussen de landerijen door richting Waddenzeedijk. Hier, in dit weidse landschap, telen de - deels biologische - agrariërs akkerbouwgewassen als aardappelen, bieten, granen, kolen, uien en nog veel meer. In het voorjaar bieden bloeiende tulpenvelden een kleurrijke verrassing. Over de Slachtedijk lopen we naar de Waddenzee. Deze dijk is zo'n 42 km lang en beschermde een groot deel van Noardwest Fryslân tegen de vroegere Middelzee.

Boven op de zeedijk zien we bij helder weer de eilanden Terschelling en Vlieland. Afhankelijk van het getij is de Waddenzee hier één grote watermassa of een grotendeels drooggevallen slibvlakte. Bij erg laag water zien we onderaan de voet van de dijk zand-/schelpenstrandjes waar steenlopers vaak op zoek zijn naar voedsel. Daarbij draaien ze elk schelpje en steentje om. Vandaar de Engels naam 'turnstone'. Op het slik foerageren talloze vogels, zoals scholeksters, grutto's, tureluurs, grutto's en bergeenden. De spleten en kieren in de strekdammen bieden beschutting aan kreeftjes, slakjes en zeesterren. Aalscholvers laten hier hun veren vaak drogen. Met veel geluk kunnen we ook opvallend roze flamingo's zien of de imposante zeearend. Deze grote roofvogel breidt zijn leefgebied in Friesland steeds verder uit en wordt soms ook vliegend boven de Waddenzee gezien. Tijdens het 2,5 km lange wandeltraject op de Waddenzeedijk krijgen we een goede indruk van dit unieke, indrukwekkende en voortdurend veranderende natuurgebied met de mooiste wolkenluchten. Ook hebben we vanaf de Waddenzeedijk (op deltahoogte) goed uitzicht op de binnendijks gelegen Kleiput 'De Bjirmen'. Deze kleiput is jaren geleden gegraven voor het ophogen van de Waddenzeedijk. Het water is brak waardoor er zout gedogende planten groeien. Het gebiedje is een geliefde hoogwatervluchtplaats voor grote groepen steltlopers, eenden, ganzen en andere vogels. In het voorjaar brengen bergeenden hier hun jongen groot. Het gebied wordt beheerd door It Fryske Gea en is niet toegankelijk. Via de Frousleane verlaten we de Waddenzeedijk en wandelen we door het 'Sexbierumerbos' rond Liauckama State terug naar het startpunt. Daarbij kunnen kunnen we nog reeën, hazen, buizerden, torenvalkjes, sperwers en tal van andere vogels tegenkomen. Terug bij molen De Korenaar drinken we nog een kop koffie of thee en kun je desgewenst nog even rondwandelen door de bijzondere natuur- en kunsttuin rond de molen. Uiteraard kun je ook in de molen zelf rondkijken. Bij rustig doorwandelen duurt de 9 km lange wandeling twee uur. Houd echter rekening met een mogelijke uitloop van ruim 30-60 minuten.

Wann

  • Jeden am samstag des monats
  • Deze route is maandelijks te wandelen op elke vierde zaterdag van de maand én is op aanvraag beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van Visit Sexbierum.

Preise

  • 25,00 €

Hotspot

Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.