Ondernemerscursus Noord-Groningen

Sorry, this event is not available anymore

Ondernemerscursus ‘Gastheer Waddenzee Werelderfgoed’
Speciaal voor ondernemers in Noord-Groningen organiseert de Waddenvereniging de cursus ‘Gastheer Waddenzee Werelderfgoed’. Zie jij toegevoegde waarde van het Werelderfgoed voor jouw onderneming? Wil jij klanten of gasten daar meer over kunnen vertellen? Sluit je dan aan bij deze training! Je leert hier ook hoe mensen goed met het gebied kunnen omgaan, bijvoorbeeld door vogels niet te verstoren.

Achtergrond
De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed. Deze benoeming creëert nieuwe…

Ondernemerscursus ‘Gastheer Waddenzee Werelderfgoed’
Speciaal voor ondernemers in Noord-Groningen organiseert de Waddenvereniging de cursus ‘Gastheer Waddenzee Werelderfgoed’. Zie jij toegevoegde waarde van het Werelderfgoed voor jouw onderneming? Wil jij klanten of gasten daar meer over kunnen vertellen? Sluit je dan aan bij deze training! Je leert hier ook hoe mensen goed met het gebied kunnen omgaan, bijvoorbeeld door vogels niet te verstoren.

Achtergrond
De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed. Deze benoeming creëert nieuwe kansen voor het aantrekken, ontvangen en rondleiden van bezoekers in het Waddengebied. Er zijn hier de afgelopen jaren veel nieuwe initiatieven en projecten voor opgezet. Toch laten ondernemers nog vaak kansen liggen om de toegevoegde waarde van het landschap voor hun bedrijfsvoering ten volle te benutten. Ondernemers kunnen zichzelf onderscheiden door gastheer/'ambassadeur' van het Waddengebied te zijn en informatie en advies op maat te geven over het gebied aan bezoekers.  Meer dan ooit is er online informatie beschikbaar; maar het is juist persoonlijk ontvangst en advies, de verhalen van mensen, iets bijzonders dat je pas ziet als je erop gewezen wordt, die maken dat bezoekers Waddenzee Werelderfgoed écht beleven.

Inhoud van de cursus
Na de cursus weet jij als ondernemer waarom het gebied Werelderfgoed is en hoe je dit aan bezoekers kunnen overbrengen. Je weet wat er in de omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur. Na de cursus weet je wat er op grotere schaal in het Waddengebied speelt en ken je de verhalen achter het gebied en objecten in de buurt en weet je hoe je die kunt doorvertellen aan gasten.

De training is toegespitst op de regio en bevat veel gebiedsspecifieke informatie die je direct kan gebruiken om bezoekers passend advies te geven. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het hele Waddengebied. Deze cursus is bedoeld om een gedegen training te geven over Waddenzee Werelderfgoed.

Donderdag 24 november (10:00-16:30)
We maken kennis met elkaar en het wad. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. Werelderfgoed Waddenzee, de internationale vogeltrekroute, Waddenzee internationaal. Uiteraard gaan we naar buiten om te genieten van kwelder en wad! 

Donderdag 1 december (10:00-16:30)

We verdiepen  ons verder in het Werelderfgoed en breiden de kennis over het gebied uit met presentaties over o.a.  wadvogels. Veel wadvogels zien hun broed- en foerageergebied verkleinen en daarom zullen hier en daar ingrepen worden gedaan langs de randen van het wad. We kijken naar de nodige maatregelen en om welke vogels dat gaat.

Attributes

Location

Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.