Martenastate Koarnjum

Martenastate

Landgoed Martenastate is een historische plaats in Friesland, de geschiedenis hier gaat heel ver terug. Rond 1400 woonde Sytze Martena hier al. In de eeuwen die volgden bleef het slot in het bezit van Martena's. Deze state of landgoed is genoemd naar een van zijn eerste bewoners Duco Martena, ooit getypeerd als staatsman, held en geleerde in de geschiedschriften van Eekhof. De laatste bewoner was jonker Duco Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen. 

Locatie