Waddengastronomie kan duurzaam toerisme versterken

Categorieën

De ondernemers binnen het Waddengebied hebben veel ervaring en kennis met betrekking tot regionale producten, herkomst en bereidingen. Er zijn grote en kleinere projecten die al bijdragen aan het in stand houden van traditie en het versterken van de Werelderfgoedbeleving door middel van Waddengastronomie, zoals het keurmerk Waddengoud en de kennisuitwisseling met andere gebieden.

Maar nog niet alles is in kaart gebracht. NHL Stenden gaat de komende jaren onderzoek uitvoeren voor het verder ontwikkelen en delen van deze kennis; in samenwerking met regionale ondernemers, het Mbo en Hbo beroepsonderwijs en maatschappelijke organisaties. Het doel is het versterken van de identiteit en beleving van het Werelderfgoed Waddenzee, zodanig dat het duurzaam toerisme bevordert. 

Binnen werkpakket twee wordt gestart met een nulmeting als basis voor een verder te ontwikkelen kwalitatief en kwantitatief monitoringssysteem om de bedrijfsactiviteiten en (inter)regionale bedrijfsactiviteiten inzichtelijk te maken. Kennisontwikkeling en -deling zal verder plaatsvinden door het organiseren van een viertal netwerkbijeenkomsten, de ontwikkeling van een scholingsmodule voor chefs en een kennisuitwisseling met de regio Zeeland.

Er worden ten minste twee summer-/winterschools georganiseerd, waarin kennis wordt gedeeld. Chef-koks worden ook gevraagd hun expertise voor bereidingen en Waddenrecepturen te delen ten behoeve van een online database. In een latere fase van het project wordt ook internationaal kennis opgehaald en gedeeld en zal de voortgang worden getoetst door middel van het opgezette monitoringssysteem.  

Het Waddenfonds maakt het programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’ mogelijk met een financiële bijdrage. De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen cofinancieren het project en ook de organisaties zelf leveren een bijdrage.