Waddengebied als culinaire bestemming

Categorieën

De belangstelling voor gezond eten & drinken en duurzaam geproduceerd voedsel is groter dan ooit. Voor veel mensen is het zelfs een onmisbaar aspect van hun vakantie of dagje uit. Food Tourism wordt wereldwijd steeds populairder en is - ook in ons land - vaker doorslaggevend bij het kiezen en boeken van een bestemming. En bovenal biedt het kansen voor duurzame ondernemers in de gehele voedselketen: van het Wad tot op het bord.

Ondernemerssessies

Tijdens 10 ondernemerssessies op de eilanden en langs de kust is besproken of een ketenbrede aanpak wenselijk is voor Food Tourism en Waddengastronomie.  Kunnen we de hele supply- en value chain - van producenten van streekproducten, conservering, logistiek, marketing, onderwijs, koks en horeca, bewoners en bezoekers - meenemen in het unieke verhaal dat het Werelderfgoed Waddenzee ook op culinair gebied te bieden heeft? Het antwoord is een volmondig ‘ja’.

Visit Wadden-box

Daarbij aandacht voor de verse streekproducten van de seizoenen, opleiding van personeel (koks en bediening), ideeën voor een Visit Wadden-box, het vertellen van het verhaal, (inter)nationale promotie en met jaarlijks een speciale Maand van het Waddenmenu waarin alles samenkomt. Dat is waar Werkpakket 3 van het project ‘Waddengastronomie Versterkt Werelderfgoedbeleving’ de komende vijf jaar voor staat. Met de website www.visitwadden.nl als etalage.

Meer weten? Mail: kterwisscha@schrijfburo.nl

Het Waddenfonds maakt het programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’ mogelijk met een financiële bijdrage. De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen cofinancieren het project en ook de organisaties zelf leveren een bijdrage.