De mooiste verhalen over Waddenzee UNESCO Werelderfgoed

172 resultaten

Complexe sluizen

Strak tekenen de drie enorme sluizencomplexen af tegen de lucht boven de Waddenzee. De Cleveringsluizen, het resultaat van vier eeuwen plannen en strijden over de afsluiting van de Lauwerszee.

Complexe sluizen

De laatste polder

De Carel Coenraad polder is de laatste polder die in het Oldambt werd aangelegd. Een werkgelegenheidsproject in de jaren ’20. De barakken van de slikwerkers hebben een opmerkelijke geschiedenis.

De laatste polder

Dutch mountains

Dutch Delta Design in zijn eerste vorm. De terpen en wierden laten zien hoe de vroegste bewoners van de waddenkust zich verdedigen tegen de zee. Geen hoge klim, wel een topervaring.

Dutch mountains

Evolutie in een oogopslag

Het buitendijkse kwelderlandschap is een van die landschappen waaraan de Waddenzee haar Werelderfgoedstatus dankt. Aan de Groninger waddenkust reis je door te tijd. Beleef hoe de waddenkust er ongeveer uit moet hebben gezien voor de dijken kwamen.

Evolutie in een oogopslag

Geheim van het rif

Het Rif is een zandplaat die in de loop der eeuwen vastgroeide aan het Westerstrand van het ‘wandelende Waddeneiland’ Schiermonnikoog. Maar zal het Rif ooit al zijn geheimen prijsgeven?

Geheim van het rif

Kijk en kiek

Loop van de wereld over het glibberige pad naar de vogelkijkhut bij Nieuwe Statenzijl. De kiekkaaste biedt uitzicht over slikvelden met foeragerende vogels en soms zelfs een bruinvis in de zee.

Kijk en kiek

Kroon’s Polders: natuur heeft gewonnen

Kroon’s Polders danken hun naam aan opzichter P.A. Kroon. Begin 20ste eeuw polderde hij drie grote stukken land in bij de Vliehors; nu een waterrijk natuurgebied met vogelhut en kijkscherm.

Kroon’s Polders: natuur heeft gewonnen

Meander mee door de tijd

Ooit meanderde de Hunze door het landschap tussen wad en stad in Groningen. Door de eeuwen heen werd de rivier gekanaliseerd, waardoor de rivier nu een monument van historische waterwerken is.

Meander mee door de tijd

Museum Tromp’s Huys: Wanda Sage

De geografie van Vlieland veranderde vaak door de zee. Sommige oude verhalen spreken nog steeds tot de verbeelding. Zoals de 13e-eeuwse Wanda Sage, te beluisteren als hoorspel in Tromp’s Huys.

Museum Tromp’s Huys: Wanda Sage