Hervormde kerk Eenrum

Eenrum

De kerk van Eenrum was aanvankelijk een tufstenen zaalkerkje, dat werd gebouwd aan het eind van de 12e, begin 13e eeuw. In het midden van de 13e eeuw werd het kerkje met baksteen verbouwd en vergroot.

De toren werd tussen 1646 en 1652 gebouwd, als vervanger van een kleinere 13e-eeuwse toren. Het koorgewelf werd beschilderd met een imitatie van siermetselwerk, waarvan een gedeelte zichtbaar is gelaten. De rest van de kerk was baksteenrood gesausd met daarop witte voegen. Tegenwoordig overheerst wit pleisterwerk. De kansel heeft fraai houtsnijwerk met voorstellingen van Geboorte, Terugkeer, Graflegging, Opstanding en Hemelvaart. preekstoel binnen het doophek kreeg een plaats tegen de zuidwand. Tegenover de kansel staat de collatorenbank met het wapen van de familie Alberda. Het orgel werd tussen 1815 en 1817 gebouwd door N.A. Lohman & Zoon uit Groningen. Het meest bijzondere onderdeel in het interieur inventarisstuk is de tufstenen, 12e-eeuwse doopvont.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Hervormde kerk Eenrum

Kerkpad 1
9967 RL Eenrum
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.