Hervormde kerk Eenrum

De toren werd tussen 1646 en 1652 gebouwd, als vervanger van een kleinere 13e-eeuwse toren. Het koorgewelf werd beschilderd met een imitatie van siermetselwerk, waarvan een gedeelte zichtbaar is gelaten. De rest van de kerk was baksteenrood gesausd met daarop witte voegen. Tegenwoordig overheerst wit pleisterwerk. De kansel heeft fraai houtsnijwerk met voorstellingen van Geboorte, Terugkeer, Graflegging, Opstanding en Hemelvaart. preekstoel binnen het doophek kreeg een plaats tegen de zuidwand. Tegenover de kansel staat de collatorenbank met het wapen van de familie Alberda. Het orgel werd tussen 1815 en 1817 gebouwd door N.A. Lohman & Zoon uit Groningen. Het meest bijzondere onderdeel in het interieur inventarisstuk is de tufstenen, 12e-eeuwse doopvont.

Contact

Address:
Kerkpad 1
9967 RL Eenrum
Plan your route
Distance:

Location

Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.