Gewasrotatie

Hornhuizen

Gewasrotatie tussen de verschillende percelen is heel belangrijk voor een biologische akkerbouwer. Anders wordt de grond en het gewas ziek. De bioboer kiest ervoor om geen chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten.

Gewasrotatie tussen de verschillende percelen is heel belangrijk voor een biologische akkerbouwer. Anders wordt de grond en het gewas ziek. De bioboer kiest ervoor om geen chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten en kiest daarom voor een hele ruime vruchtwisseling. Aardappelen bijvoorbeeld, telen ze maar één keer in de zes jaar op hetzelfde stuk grond. Er is dan ook een diversiteit aan gewassen. Je ziet steeds afwisselende stroken. Dit is een grootschalig maar niet eentonig landschap! Integendeel, elk jaar is het anders, maar altijd een lust voor het oog!    

Het bouwplan bevat naast aardappelen en peen ook bijvoorbeeld glutenvrije Haver, Gele en Bruine Mosterd, Radijszaad, Tuinbonen, Goudsbloem, Tuinkers, Klavers en veel Groenbemesters. Waar, wat, wanneer welk gewas of gewassen komen te staan, behoort tot het vakmanschap van de boer.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Gewasrotatie

Hornhuizen
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.