De Alde Feanen - It Wyldlân - Vogelkijkhut

In het begin van de achtiende eeuw begon van uit Eernewoude/Earnewâld de vervening.Door het afgraven van het veen voor de turfwinning ontstond er een gebied van meren en plassen. De natuur kreeg de vrije hand zo dat dit unieke natuurgebied in het hart van Fryslân de Alde Feanen kon onstaan. De Alde Feanen staat in open verbinding met de Friese meren.

Bezoektijd
Gehele jaar bereikbaar

Routebeschrijving
De vogelkijkhut is alleen per boot bereikbaar. Aanleggen kan tegenover het eiland "De Rengerspolle"

Copyright
Deze informatie is afkomstig vanuit © Vogelkijkhut.nl

Location

Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.