Golf van Termunterzijl

Termunterzijl

De Golf van Termunterzijl vertelt als Landmark geen eigen verhaal maar laat het landschap en bewoners hun verhaal vertellen. Bezoekers ontdekken en beleven, al wandelend door de Kleine Polder en over de Golf, vanuit verschillende perspectieven het gebied.

De Golf van Termunterzijl vertelt als Landmark geen eigen verhaal maar laat het landschap en bewoners hun verhaal vertellen. Bezoekers ontdekken en beleven, al wandelend door de Kleine Polder en over de Golf, vanuit verschillende perspectieven het gebied. De verbinding tussen het land en de zee, de (binnen en buiten)dijken. De historie van Termuntenzijl en Termunten in de vorm van onder andere de Boog van Ziel (de oude sluis) en de Ursuskerk van Termunten uit de 12de eeuw, beiden grenzend aan de polder. 

Sense of Place werkte in opdracht van stichting Het Groninger Landschap samen met Observatorium Rotterdam, aan een definitief ontwerp voor een Landmark in de Kleine Polder bij de dorpen Termunten en Termunterzijl.  Dit zijn dorpen aan de Waddenkust in het Eems Dollard gebied in de provincie Groningen. Door dit bijzondere Landmark worden de identiteit en historie van de Kleine Polder en de omgeving versterkt. Het zorgt er daardoor voor dat de bewoners en recreanten zich meer bewust worden van de bijzondere omgeving waarin ze zich bevinden, en op een andere manier gaan kijken naar de relatie tussen de mens en het landschap. 

Let op: de uitkijktoren is vrij te bezoeken en er zijn voldoende parkeermogelijkheden bij de ingang van de polder. De polder heeft geen eigen adres. Er loopt een weggetje vanaf de Antoni Verburghwijk richting gemaal Rozema (Mello Coendersbuurt 1, 9948 PL Termunterzijl), de polder ligt rechts van dit weggetje.

De Golf van Termunterzijl is een samenwerking tussen Stichting Het Groninger Landschap, Observatorium Rotterdam en Sense of Place.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Golf van Termunterzijl

Termunterzijl
Plan your route

from your location

Meer informatie


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.