Hervormde Kerk Morra

Morra

Middenin het schilderachtige, gave terpdorp Morra staat deze dertiende-eeuwse kerk. De toren en de westgevel zichtbaar zijn jonger: ‘ANNO 1843’. De neoclassicistische houten torenopbouw heeft veel sierlijke elementen. In de overige gevels is veel ouds te...

Middenin het schilderachtige, gave terpdorp Morra staat deze dertiende-eeuwse kerk. De toren en de westgevel zichtbaar zijn jonger: ‘ANNO 1843’. De neoclassicistische houten torenopbouw heeft veel sierlijke elementen. In de overige gevels is veel ouds te ontdekken. Zoals de opvallende dichtgemetselde ingang in de vorm van een sleutelgat, fragementen rondboogfries en sporen van een hagioscoop in de noordmuur.

In de sfeervolle kerkruimte zie je onder meer kerkbanken met gedraaide knopen en herenbanken met familiewapens. Meest bijzonder is de herenbank in de sluitwand met daarboven het zandstenen epitaaf voor Wopke van Scheltema en Fouck Roorda uit 1625. Bij het orgel bevindt zich een renaissance grafzerk van hun zoon Scipio en ook de barokke zerk voor Gerrit Botma en Jantje Nannes. Jantje schonk in 1740 het Schwarzburg-orgel.

Extra informatie:

De kerk, gewijd aan Johannes de Evangelist, staat midden in het kleine, gave terpdorp. De kerk is met koor in de tweede helft van de 13de eeuw gebouwd. Het muurwerk is rondom bekroond door een zaagtandlijst. De muren hebben steunberen in verschillende vormen. Het eerste vak van de noordmuur is blind. Het volgende heeft een groot spitsboogvenster en een klein exemplaar met een kraalprofiel in de dagkant. Daaronder zit laag een spoor van een dichtgezette ingang. Weer oostelijker staat bij een groot rondboogvenster een fraaie dichtgemetselde ingang: sleutelgatvormig en met rondstaven versierd binnen een spitse nis. Boven in het daaropvolgende vak zit een stukje rondboogfries en onder het rondbogige venster zit een rondbogig spoor, wellicht een vroegere hagioscoop. Daarna volgt het vijfzijdig gesloten koor met enkele rondboogvensters met kraalprofielen. In de zuidmuur staan spitse vensters. In het westelijke vak staan bovendien een smal rondboogvenster en daaronder sporen van twee toegemetselde ingangen. De westelijke gevel is met de toren in 1843 vernieuwd. De elegante, neoclassicistische houten torenopbouw, waarschijnlijk ontworpen door Roelof Boorsma, heeft twee geledingen met pilasters, segmentpassen, lijstwerk met consoles en andere sier.

De sfeervolle kerkruimte wordt gedekt door een gedrukt houten tongewelf. De kerkbanken hebben gedraaide knoppen. De uit 1849 daterende onversierde preekstoel met klankbord staat binnen een doophek met balusters. Ertegenover staat een 18de-eeuwse herenbank met boven het rugschot een wapen met korenaren, mogelijk van de familie Sluijterman. Ten oosten van de preekstoel staat een herenbank uit 1622 met in het timpaan het alliantiewapen van de familie Botma. Boven de herenbank in de sluitwand zit een zandstenen, in marmerimitatie beschilderd maniëristisch epitaaf voor Wopke van Scheltema en Frouck Roorda uit 1625. Tegen de noordwand bij het orgel staat de renaissancegrafzerk uit 1627 van hun zoon Scipio van Scheltema en ook de barokke zerk uit 1755 voor Gerrit Botma en Jantje Nannes. De laatste dame was in 1740 de schenkster van het door Johan Michaël Schwartsburg gebouwde orgel.

Romanogotisch

Tweede helft 13de eeuw, geveltoren 1843

Protestants

Epitaaf, grafzerken, preekstoel, herenbanken

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Hervormde Kerk Morra

Tsjerkestrjitte 12
9135 PK Morra
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.