Kerk Eenum

Eenum

In Eenum staat een van de oudste bakstenen kerken in de Ommelanden. Het romaanse kerkje werd gebouwd in de late twaalfde eeuw. Vermoedelijk heeft het kerkje er ongeveer zo uitgezien als de kerk van Oosterwijtwerd er nu uit ziet.

In de loop der tijd is er veel veranderd aan de kerk. Zo is er in de 15 e eeuw een ingang in de zuidmuur bijgekomen. Ook zijn de huidige ramen waarschijnlijk pas toegevoegd in de 16 e eeuw. Het grootste deel van het interieur komt uit de zeventiende en achttiende eeuw. Zo zijn in de kerkenraadbanken elementen te zien uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. De bank aan de noordzijde met offerblok heeft een mooi gesneden lijst met wapens. De kerk heeft een van de best bewaarde Arp Schnitger-orgels. Dit orgel werd in 1704 aan de kerk geschonken door de familie Alberda.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Kerk Eenum

Kerkpad 14
9913 PD Eenum
Plan your route

from your location

Sleuteladres


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.