Veilig, totdat de rivier zich gaat roeren

Adorp

De boerderijen in en nabij het buurtschap Hekkum liggen op huiswierden, die waarschijnlijk rond 800 zijn opgeworpen. In die tijd en in de eeuwen daarna woonden de mensen hier betrekkelijk veilig; de rivier de Hunze hield zich koest.

De boerderijen in en nabij het buurtschap Hekkum liggen op huiswierden, die waarschijnlijk rond 800 zijn opgeworpen. In die tijd en in de eeuwen daarna woonden de mensen hier betrekkelijk veilig; de rivier de Hunze hield zich koest. Maar rond 1200 veranderde de situatie drastisch. Als gevolg van inbraken van de Lauwerszee, waarbij grote delen land 'opgeslurpt' werden, kwam de Hunze in contact met de binnenzee en veranderde daardoor van een betrekkelijk rustige rivier in een machtige, steeds onstuimiger wordende stroom. Archeologisch onderzoek duidt erop dat de huiswierden omstreeks 1400 werden verlaten. Dat het een met het ander verband hield is gemakkelijk voor te stellen. Men was zijn leven hier niet langer veilig, dichtbij de woester wordende, nog niet gekanaliseerde rivier. 

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Veilig, totdat de rivier zich gaat roeren

Hekkumerweg 7
9774 TH Adorp
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.