Kwelder

Hornhuizen

Vanaf de huidige zeedijk kun je ver uitkijken over de kwelders en het Wad. Een kwelder is een niet-ingedijkte aanslibbing, die onder normale omstandigheden niet meer onder water loopt.

Vanaf de huidige zeedijk kun je ver uitkijken over de kwelders en het Wad. Een kwelder is een niet-ingedijkte aanslibbing, die onder normale omstandigheden niet meer onder water loopt. Een aantal keren per jaar gebeurt dat wel, zodat er specifieke zouttolerante planten, als zeeaster en lamsoor op de kleiige bodem groeien. Voor de afwatering zijn er kreken en sloten. Aan het eind van de kwelder vind je de slikgrond, daar vindt de aanwas van de kwelder plaats. De kwelder wordt steeds hoger door de kleideeltjes die het zeewater aanvoert. De boeren schatten dat de kwelder hierdoor een kleine centimeter per jaar hoger wordt. Dat zien ze aan de diepe ligging van de restanten van de spoorstavenbruggetjes over de scheidingssloten tussen de kwelders. Aanwas komt doordat hier het wantij van Schiermonnikoog ligt. Het wantij is een plek tussen eiland en kust waar twee zeestromen samenkomen. In dergelijke zones komt het water stil te liggen en kan slib makkelijk bezinken en aanslibben.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Kwelder

Hornhuizen
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.