Dubbele dijk

Bierum

Bij Bierum ligt een bijzondere zeedijk. Eigenlijk zijn het er twee, waar op drie gebieden geëxperimenteerd wordt. De grond tussen beide dijken is zilt en zal zilt blijven. Eb en vloed wisselen elkaar hier namelijk af.

Bij Bierum ligt een bijzondere zeedijk. Eigenlijk zijn het er twee, waar op drie gebieden geëxperimenteerd wordt. De grond tussen beide dijken is zilt en zal zilt blijven. Eb en vloed wisselen elkaar hier namelijk af. Het idee is dat slib hier in alle rust kan bezinken waardoor het later als klei kan fungeren als dijkversteviging. Dit gebied levert dan ook helder en zilt water aan het tweede gebied. Hier wordt geëxperimenteerd met zilte gewassen waaronder zeekraal, lamsoor en ijskruid.

Een ander proefproject is vlak achter de buitenste zeedijk gaande. In twee uitgegraven waterbassins wordt geprobeerd om ondermaatse garnalen op te kweken. Deze worden normaal teruggegooid in zee. Als je deze garnalen nu aan land verder laat groeien hoeft de visser minder vaak uit te varen en heeft dezelfde opbrengst. Het scheelt ook nog eens vele liter diesel en voorkomt extra verstoring van de bodem.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Dubbele dijk

Hoogwatum 5
Bierum
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.