Oogst: vogels loeren op een buitenkans

Hornhuizen

Bij de oogst loeren de zeemeeuwen op voedsel. Ze zijn dan in groten getale aanwezig. Dit geeft aan dat de grond vol met Rode regenwormen zit. Ook als het regent zul je veel meeuwen op het land zien, omdat ze dan gemakkelijk de wormen kunnen verorberen!

Bij de oogst loeren de zeemeeuwen op voedsel. Ze zijn dan in groten getale aanwezig. Dit geeft aan dat de grond vol met Rode regenwormen zit. Ook als het regent zul je veel meeuwen op het land zien, omdat ze dan gemakkelijk de wormen kunnen verorberen!     

Rode regenwormen zijn dus heel belangrijk, voor vogels maar ook als bodemverbeteraars in de nutriëntencyclus. Als ze honger hebben kruipen ze naar boven om eten te zoeken. Plantaardige resten nemen de wormen mee naar beneden de bodem in. Als de bodem te hard wordt, dus niet meer korrelig, lukt het de rode regenworm niet meer om naar boven te komen. Vogels kunnen dan geen wormen meer pakken. De bodem minder verstoren, dus meer met rust laten, en de natuur zijn gang laten gaan, bevordert dus een goede vogelstand.      

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Oogst: vogels loeren op een buitenkans

Hornhuizen
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.