Eko-nomie

Hornhuizen

Als je dit hele verhaal hebt gehoord zul je vast vinden dat deze boeren voor al hun inspanningen een hogere productprijs mogen vragen. Vanwege de hogere kwaliteit van het voedsel!

Als je dit hele verhaal hebt gehoord zul je vast vinden dat deze boeren voor al hun inspanningen een hogere productprijs mogen vragen. Vanwege de hogere kwaliteit van het voedsel!

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat als je op deze manier gewassen teelt, insecten en schimmels ze niet meer kunnen aantasten. Dat is zeer interessant! Je creëert in feite gewassen, zonder onderliggend lijden. En die zijn natuurlijk gezonder, ook voor mensen! Voedsel wordt dan ineens een medicijn! En dat is van groot belang in verband met de zorgkosten die de pan uitrijzen. Is het niet een beetje gek dat we in Nederland jaarlijks 20 miljard aan medicijnen uitgeven en maar 30 miljard aan voedsel? Is het ook niet gek dat van die 30 miljard maar 10% naar boeren gaat? 

Maar is het ook niet terecht dat het bedrijf betaald krijgt voor de maatschappelijke diensten, die het bedrijf levert? Wat is het je als burger waard dat de CO2 uitstoot, de stikstof en het verdrogingsprobleem worden verminderd? Vind je het stoppen met het slepen van voer en voedsel over de wereld ook belangrijk? Willen we als burger en consument waarde toekennen aan deze ecosysteemdiensten? Krijg je uiteindelijk niet het landschap wat je verdient door je koop- en stemgedrag? Het lijkt zo simpel. In ieder geval voer voor overdenking of discussie op de terugweg naar je fiets!

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Eko-nomie

Hornhuizen
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.