Kluis/bedevaartkerk Warfhuizen

Warfhuizen

In 2001 werd de oude kerk van Warfhuizen in een traditionele kluizenarij met kapel omgebouwd. De kerk wordt sindsdien bewoond door een officiële Rooms-Katholieke kluizenaar, die ressorteert onder het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Nadat er een beeld van de maagd Maria werd geplaatst kwamen er op onverklaarbare wijze steeds meer mensen naar Warfhuizen die duidelijk door dat beeld op een bijzondere manier getroffen werden. De kerk veranderde langzamerhand in een bedevaartsoord, en werd na verloop van tijd ook als zodanig erkend. De toeloop neemt ook nu nog elk jaar toe en de bedevaartgangers komen van steeds verder weg. Na het ontstaan van de bedevaarten kreeg de kerk een uitbundig barokinterieur dat uniek is voor het hele noorden. Het zou in Oostenrijk of Italië niet misstaan. Tegelijk werd er door parochianen van de Sint-Jozefkathedraal in de stad een Mariabroederschap opgericht om de kluizenaar te helpen de pelgrims op te vangen. De bedevaartgangers komen uit het hele land (met vanzelfsprekend een groot contingent Limburgers en Brabanders), maar ook uit Duitsland, Vlaanderen, Wallonië en zelfs Zwitserland.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Kluis/bedevaartkerk Warfhuizen

Baron van Asbeckweg 13
9963 PA Warfhuizen
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.