Zuiderhaven 2-4

Harlingen

Met zicht op de zuiderhaven én de Oude Buitenhaven was dit een ideaal huis voor een havenmeester. Die woonde hier dan ook. De kern van het pand dateert van ca. 1600.

In de woonkamer van Zuiderhaven 2-4 keken ooit havenmeesters, (groot)schippers, kapiteins der Admiraliteit en zelfs een luitenant van de Verenigde Oostindische Compagnie uit het raam. Het is dan ook een strategisch hoekje. Per 1 oktober 2022 wordt dit historische pand vol Harlinger tegelwerk weer bewoond. U kunt nog net even rondkijken!

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Zuiderhaven 2-4

Zuiderhaven 2
Harlingen
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.