Kerk Niezijl

Niezijl

15 november 1650 stelden de Provinciale Staten van Stad en Lande 600 florijnen ter beschikking voor de bouw van een kerk in Niezijl. Helaas was zeshonderd gulden zelfs in de zeventiende eeuw te weinig om een kerk te kunnen bouwen.

Vandaar dat de Staten op 19 januari 1660 opnieuw een besluit namen: ditmaal stelden ze een bedrag van 4000 florijnen ter beschikking. In 1661 was de kerk gereed, maar pas drie jaar later werd hij in gebruik genomen. Het interieur is opmerkelijke gaaf, zeker na de laatste restauratie van 1991. Het is wit geschilderd met een blauw balkenplafond. De preekstoel is een schoolvoorbeeld van het type kansel uit de zeventiende eeuw met decoratie, ontleend aan de voorbeeldenboeken van Vredeman de Vries.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Kerk Niezijl

Hoofdstraat 54
9842 PH Niezijl
Plan your route

from your location

Sleuteladres


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.