Wierdedorp Tinallinge

Tinallinge

Het wierdedorp Tinallinge is waarschijnlijk al ontstaan rond 500 jaar voor Christus.

Een wierde is een kunstmatige heuvel, waarop mensen vroeger (tussen 500 jaar voor Christus en 1000 jaar na Christus) hun huizen bouwden, om ze te beschermen tegen het water uit de Waddenzee.

Tinallinge is zo’n 6 hectare groot. Het hoogste punt van de wierde ligt 3,7 meter boven N.A.P. Rondom het wierdedorp loopt de ossegang. De boerderijen werden met hun achterzijde naar deze ‘rondweg’ toe gebouwd. Zo konden de boeren en hun vee via de ossengang naar het land lopen. Tegenwoordig wordt de ossengang niet meer gebruikt door de boeren, maar het pad is nog wel geschikt om rond het dorp te wandelen.

Met de komst van dijken, verloren wierden hun nut. In de negentiende- en begin twintigste eeuw zijn er dan ook veel wierden afgegraven. Onder andere vanwege hun vruchtbare grond. In 2003 is de wierde waarop Tinallinge staat een archeologisch monument geworden.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Wierdedorp Tinallinge

Tjarda 10
9954 TS Tinallinge
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.