Agrarische bedrijvigheid: gewassen

Hornhuizen

Je komt op je wandeltocht verschillende soorten gewassen tegen: hoofdgewassen en groenbemesters. De plaats waar ze groeien is ondermeer afhankelijk van de grondsoort, zwaardere of lichtere zeeklei (zavel), en de gewasrotatie.

Je komt op je wandeltocht verschillende soorten gewassen tegen: hoofdgewassen en groenbemesters. De plaats waar ze groeien is ondermeer afhankelijk van de grondsoort, zwaardere of lichtere zeeklei (zavel), en de gewasrotatie. De boer heeft een uitgekiend bouwplan waar bijvoorbeeld in welk jaar Aardappelen en Peen staan. Horaholm verbouwt zowel consumptie- als pootaardappelen. Financieel zijn pootaardappelen het belangrijkste gewas in de Waddenkustregio. Het is een belangrijk exportproduct. Het is het uitgangsmateriaal waaruit elders in de wereld fabrieks- en tafelaardappelen uit worden geteeld. Deze boer doet er van alles aan om een betere bodemstructuur en vruchtbare grond te krijgen voor de verbouw van gewassen als pootaardappelen. Hoe ze dat doen, dat vertellen we je bij de volgende punten op de route.   

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Agrarische bedrijvigheid: gewassen

Hornhuizen
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.