Dollard-Eems Rietland

Drieborg

Riet bij zee is bijzonder. De plant kan namelijk niet tegen zout water. In de Dollard stroomt dan ook geen zout, maar brak water, omdat het zeewater wordt vermengd met zoet rivierwater. Brakke natuur is schaars.

Riet bij zee is bijzonder. De plant kan namelijk niet tegen zout water. In de Dollard stroomt dan ook geen zout, maar brak water, omdat het zeewater wordt vermengd met zoet rivierwater. Brakke natuur is schaars. En daarmee ook de plant- en diersoorten, die alleen daar voorkomen. Denk aan zeebies, een brakwaterplant die te vinden is langs de kwelderrand. Of aan het goudknopje, een plant die in de nazomer de kwelder geel kleurt. En aan de kluut, de wadvogel die met zijn naar boven gekromde snavel door het Dollardslik maait en op de kwelder broedt.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Dollard-Eems Rietland

Reiderwolder Polderdijk
Drieborg
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.