Kerk Niehove

Eén van de predikanten van Niehove, L.M. de Boer, schreef zelfs een welkomstgedicht voor de vogels met maar liefst 8 coupletten, waarin de vogels werden bezongen. Vanaf 1882 lieten de vogels zich echter niet meer zien, ondanks de pogingen van de kerkvoogden om ze ‘een volgens de eischen des tijds ingerichte woning' te geven. Deze kerk, in het midden van de wierde van het dorp Niehove, is gebouwd rond het jaar 1230. Binnen zijn er donkerbruine banken te vinden, een zwarte preekstoel en daartegenover veel lichtere herenbanken. De geverfde avondmaalstafel dateert net de kansel van omstreeks 1800 en staat binnen het doophek uit de zeventiende eeuw.

Contact

Address:
Kerkstraat 1
9884 PC Niehove
Plan your route
Distance:
Sleuteladres

Location

Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.