Bodemstructuur verbetering en verhoging humusgehalte

Hornhuizen

De investering in de bodem wordt in de loop der jaren langzaamaan zichtbaar. Door meer bodemleven treedt een verbetering van de bodemstructuur op en een verhoging van het humusgehalte. De grond krijgt een betere draagkracht en wordt bruiner en kruimiger.

De investering in de bodem wordt in de loop der jaren langzaamaan zichtbaar. Door meer bodemleven treedt een verbetering van de bodemstructuur op en een verhoging van het humusgehalte. De grond krijgt een betere draagkracht en wordt bruiner en kruimiger. Dat wijst op een toename van het organische stofgehalte. Het bodemleven wordt actiever en diverser, waardoor de rode regenwormen en ander bodemleven hun werk beter doen om de plantendelen de grond in te werken. Dit zorgt ervoor dat meer bodemnutriënten vrijkomen. De waterdoorlatendheid in tijden van veel regen wordt beter, terwijl in tijden van droogte de grond het water juist beter vasthoudt! Sinds ze niet meer ploegen zakt het regenwater veel sneller weg. Ze hebben nooit meer water op het land staan! Een resultaat waar ze op hadden gehoopt maar niet hadden verwacht.

Deze vorm van landbouw is dus ook een vorm van landbouw die inspeelt op de klimaatextremen die steeds vaker voorkomen!  

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Bodemstructuur verbetering en verhoging humusgehalte

Hornhuizen
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.