Kerk Saaxumhuizen

Saaxumhuizen

De kerk van Saaxumhuizen is al gebouwd in de dertiende eeuw. Toch zie je tegenwoordig nauwelijks nog iets van het middeleeuwse karakter. De toren van het kerkje is te beklimmen.

De bakstenen zijn in de negentiende eeuw witgepleisterd en de vrijstaande, lage stompe toren is vervangen door de huidige toren. De manier waarop de binnenkant van de kerk er uitziet is vooral te danken aan Jonker Geurt Goosen Alberda. Hij was collator van onder andere Saaxumhuizen en besteedde veel aandacht aan de gebouwen die aan hem waren toevertrouwd. Zo zijn onder andere de prachtige herenbanken aan hem te danken. Hij gaf de bekende houtsnijwerker Anthonie Wallis de opdracht om deze te voorzien van een prachtige bekroning. Deze bekroning werd vele jaren later gestolen.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Kerk Saaxumhuizen

Nienhuisweg 1
9957 NG Saaxumhuizen
Plan your route

from your location

Sleuteladres


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.