Illegale sloop van een monument

Wetsinge

Tegenover het kerkhofje met de opvallende grafmonumenten – destijds vervaardigd door de toenmalige smid staat sinds 1989 weer de voormalige kosterij. 'Weer', inderdaad, want dit 17e-eeuws monument werd omstreeks 1970 illegaal gesloopt.

Tegenover het kerkhofje met de opvallende grafmonumenten – destijds vervaardigd door de toenmalige smid staat sinds 1989 weer de voormalige kosterij. 'Weer', inderdaad, want dit 17e-eeuws monument werd omstreeks 1970 illegaal gesloopt door dorpsbewoners. Zij stoorden zich aan de bouwval, en omdat de gemeente niets ondernam stroopten ze op een goede dag zelf de mouwen op en braken het monument tot de grond toe af. De brokstukken werden naar het openluchtmuseum in Warffum gebracht. Maar terwijl het daar klaar lag om opgebouwd te worden zag de Stichting Woonhuismonument kans het weer naar Groot Wetsinge te halen. Met de weem en het kerkhof vormt het nu een fraai historisch ensemble. Het tufstenen kerkje is helaas verdwenen. De contouren van het kerkgebouw zijn op de begraafplaats aangebracht.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Illegale sloop van een monument

Karspelweg 5
9773 TL Wetsinge
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.