Kwelder Pieterburen

Pieterburen

Langs de randen van de Waddenzee vind je kwelders. Als de zee maar genoeg slib aanvoert vormt het water land. Aan de Groninger Waddenkust heeft de mens een handje geholpen door het aangevoerde slib vast te houden tussen dammen. Kunstmatig?

Langs de randen van de Waddenzee vind je kwelders. Als de zee maar genoeg slib aanvoert vormt het water land. Aan de Groninger Waddenkust heeft de mens een handje geholpen door het aangevoerde slib vast te houden tussen dammen. Kunstmatig? Misschien, maar de begroeiing is puur natuur! De kwelders zijn vanaf de dijk uitstekend te overzien en te beleven.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Kwelder Pieterburen

Pieterburen
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.