Oldenzijl

Oldenzijl

Al in de 11de eeuw vestigden zich hier boeren op kleine wierden in de vruchtbare Fivelboezem. In de 13de en 14de eeuw werden deze huiswierden omgracht en opgehoogd.

Al in de 11de eeuw vestigden zich hier boeren op kleine wierden in de vruchtbare Fivelboezem. In de 13de en 14de eeuw werden deze huiswierden omgracht en opgehoogd. Rond de Oldenzijlsterweg liggen nog 7 van deze huiswierden. In 1200 werd de Oldijk, de eerste zomerdijk in de Fivelboezem, aangelegd waarmee de wierden binnen het bedijkte gebied kwamen te liggen. Al in 1358 komt Oldazile voor in archiefstukken. De naam verwijst naar een oude zijl (sluis) in de vroegere dijk. 

Op de wierde staat de romaanse Nicolaaskerk, een kerkje uit het begin van de dertiende eeuw, oorspronkelijk gewijd aan Sint-Nicolaas. Het is een eenbeukig kerkje met een halfronde, inspringende apsis, een van de hoogtepunten van de romaanse bouwkunst in Groningen. 

De vruchtbare kleigrond rond Oldenzijl leidde tot rijkdom onder boeren en dientengevolge tot grootgrondbezit. Bewijs hiervan zijn de grote Oldambtster boerderijen in en rond het dorp. 

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Oldenzijl

Oldenzijl
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.