Pingjumer Gulden Halsband (Gold Collar of Pingjum)At the end of the 11th century, the people of Pingjum built a remarkable ring dike around their village. The dike came to be known as the ‘Gold Collar of Pingjum’ and protected the village and surrounding farmland from the water for centuries. It even held during the great flood of 1825: the area inside it remained dry.

At the end of the 19th century, the Provincial Council of Friesland decided to stop using the ring dike as a coastal defence structure. As the focus shifted to sea dikes, inner dikes became less important. Large sections of the Gold Collar of Pingjum still remain. Today, the green dikes are a distinctive feature of the landscape.

Sights on this route

Starting point: Pingjumerstraat
8748 BM Witmarsum
15
32
1

Het Schuilkerkje Pingjum

Het doopsgezinde schuilkerkje van Pingjum, waarschijnlijk uit de 16e eeuw, is een karakteristiek gebouw. Allen het boogvormige venster boven de deur wijst erop dat achter deze gevel een 'kerkje' schuilgaat. 

Het Schuilkerkje Pingjum
38
29
2

Pingjumer Gulden Halsband inner dike

The Pingjumer Gulden Halsband is an inner dike that once protected the village of Pingjum from the waters of the Marne, an inlet of the Wadden Sea.

Pingjumer Gulden Halsband inner dike Pingjumer Gouden Halsband dijkje met wandelaar
28
27
83
87
3

Uitkijktoren NIX

Een speciale kijk en beleef-hut voor kinderen bij de Pingjumer Gulden Halsband.

Uitkijktoren NIX
93
4

Voormalige Marneslenk

De Marneslenk was, samen met bijvoorbeeld de Middelzee of de Zuiderzee, een van de zeearmen die het binnenland insneed. Tussen Zurich en Kimswerd liep de Marneslenk het land in, om vervolgens tot Bolsward reiken.

Voormalige Marneslenk
92
5

Arumer Groenedijk

De Arumer Groenedijk is een dwarsdijk gelegen in de Marneslenk, waarmee een gedeelte van deze slenk werd ingepolderd.

Arumer Groenedijk
70
14
16
6

Witmarsum

Witmarsum is a cozy village northwest of the Eleven Cities town of Bolsward.

Visit Witmarsum

Witmarsum
End point: Pingjumerstraat
Witmarsum

Directions

Starting point: Pingjumerstraat
8748 BM Witmarsum

knooppunt 15
Loop de Pingjumerstraat in en op rotonde rechtdoor de Mulierlaan in. Volgen tot kruising met plaatsnaambord Pingjum [knp 32] (rechtdoor is de Gote Buren met Menno's Fermanje).

knooppunt 32
Sla links de Burenlaan in. Na bruggetje rechts het paadje langs het water op. Deze volgen tot de Molenlaan. Linksaf. Lopen tot T-splitsing met de Waltingaleane [knp 29].
knooppunt 29 Hier rechts. Doorlopen totdat de Pingjumer Gulden Halsband aan linkerzijde verschijnt [knp 28].

knooppunt 28
Staande met de rug naar de Halsband, links de Waltingaleane in. Links verschijnt de straat Bootland [knp 27].

knooppunt 27
Houd rechts aan. Ga na 10 m links de Strandweg op. Na zo'n 600 m rechts de Zandweg op. Volg deze. Na zo'n 500 m links. Dit pad leidt naar de Blokken. Sla links de Blokken op en loop tot vlak na de 2de boerderij aan rechterzijde [knp 87] (verderop ziet u de Eendracht).

knooppunt 87
Na de boerderij rechts het graspad op die langs de Pingjumer Gulden Halsband loopt. Na ongeveer 1,5 km bent u bij [knp 93].

knooppunt 93
Loop in noordelijke richting naar het water. Vervolgens rechts het pad op dat u links langs het water leidt. Na zo'n 600 m volgt de T-splitsing met de Groene dijk [knp 92].

knooppunt 92
Ga hier rechts en na zo'n 300 m links de smalle weg van de Schuttedijk op. Volg deze door links aan te houden. Loop vervolgens rechtdoor, over het water bij [knp 70].

knooppunt 70
Houd dit water aan rechterzijde (links ligt Arum en kruising Arumervaart-Harlingervaart). Na enkele honderden meters maakt het pad van de Schuttedijk zich los van de Witmarsumervaart (Elfstedenroute) en komt u bij de Arumerweg [knp 14].
knooppunt 14

Hier rechtsaf. Blijf de Arumerweg volgen (door links aan te houden) tot u bij [knp 15] arriveert (splitsing Pingjumerstraat).

knooppunt 15

End point: Pingjumerstraat
Witmarsum
 • 15
 • 32
 • 38
 • 29
 • 28
 • 27
 • 83
 • 87
 • 93
 • 92
 • 70
 • 14
 • 16

Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.