Overzicht 't Oerd

'T Oerd

Take a look

Attributes

Trip/route

 • Marked: No
 • Type of Route: Nature track
 • Route obstacles: With water
 • Route characteristics: From A to A

Target group

 • ChildrenYes
 • AlternativeYes
 • GroupsYes
 • BusinessYes
 • FamiliesYes
 • Young peopleYes
 • PupilsYes
 • StudentsYes
 • AdultsYes
 • Senior citizensYes

Cycling

 • E-bikeYes
 • Mountain bikeYes
 • Tour bikeYes
55 minutes (1.2 km)
 • Download GPX Download a .gpx file of the route here, which you can load onto your GPS device, navigation device or app.
 • It Fryske Gea has 1 protectet area at this island: 'T Oerd at the far east point from Ameland. With its 1100 hectares this birdfauna 't Oerd, the salting vegetated mud flat Hon and Kooioerstuifdijk
  are unique not only in Holland, but also international.
  The highest dune the Oerdblinkert, the rare plants and mushrooms aswell as the amount of birds and butterflies make this place more then worth while. As well as biking as hiking you
  can explore this wide area. 

  Sights on this route

  Starting point: kleine Vaarwaterweg
  9164 Buren
  End point: Kleine Vaarwaterweg
  9164 Buren

  Directions

  Starting point: kleine Vaarwaterweg
  9164 Buren

  We nemen op de heenweg de oude, meest noordelijke route. Die voert ons langs het Nieuwlandsreid tussen de Kooiduinen. Het is een 400 hectare groot kweldergebied met een geheel eigen karakter. Het meest noordelijk gelegen deel heet Zoute weide. In de negentiende eeuw was het Nieuwlandsreid één grote zandvlakte waar jonge duinvorming plaatsvond. Het gebeurde toen regelmatig dat het gebied in z’n geheel werd overstroomd door het wassende Noordzeewater. In 1893 kwam daaraan een eind toen de Kooiduinen en ’t Oerd door de aanleg van de Kooioerdstuifdijk aan elkaar werden verbonden. Daarmee was de opening naar de Noordzee gedicht en stond en staat het gebied alleen nog maar onder directe invloed van de Waddenzee.
  Van groot belang
  Voor trekvogels en wintergasten is dit gebied van groot belang. In de zomer broeden er onder andere kluut, wulp en veldleeuwerik. Het Nieuwlandsreid is voor het grootste deel eigendom van een vennootschap waarvan de aandelen in het bezit zijn van Amelander boeren. Die mogen daar onder bepaalde voorwaarden (jong)vee, paarden en schapen laten grazen. De vennootschap heeft ’s zomers een herder in dienst. Door deze wijze van beheer heeft het Nieuwlandsreid een grote natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde gekregen.
  Uitzichtpunt Oerdblinkert
  Het is een genot om langs dit unieke kweldergebied te fietsen. We zien en horen kieviten, grutto’s en scholeksters. Voordat we het weten zijn we al bij ’t Oerd. Het fietspad leidt ons als vanzelf naar de Oerdblinkert, met 24 meter het hoogste duin van Ameland. Vandaar lopen we de bestaande wandelroute. Bij de Oerdblinkert staat een open schuilhut met een informatiepaneel over It Fryske Gea. De klim naar de top van het duin is zeker de moeite waard, het uitzicht vanaf het plateau met nog een informatiepaneel is werkelijk overrompelend.

  Weide omgeving
  Het uitzicht rondom geeft een indrukwekkend beeld van de wijde omgeving. Noordwaarts de Noordzee met strand en branding, oostwaarts de zand- en kweldervlakte van de Hon en daarachter de Engelsmanplaat, het Rif en Schiermonnikoog, zuidwaarts het Pinkewad en het Amelanderwad en westwaarts de Zoute weide en het Nieuwlandsreid. Tijdens gunstige weersomstandigheden kun je tot aan de Friese kustlijn kijken, met de uitwateringssluizen op Lauwersoog en de spitse toren van Holwerd als markante punten.

  Nieuwe natuur
  Om de Kooioerdstuifdijkduinen te verkennen fietsen we langs het andere fietspad terug. Dit duingebied tussen de stuifdijk en het strand was voor een groot deel verruigd. Zonde, want daardoor dreigden waardevolle plantengemeenschappen te verdwijnen. Na gedegen onderzoek was de conclusie dat het gebied deels weer in
  de oorspronkelijke staat moest worden gebracht. De reden: zoetzoutgradiënten staan in nationaal opzicht zwaar onder druk en vertegenwoordigen bovendien hoge natuurwaarden. Inmiddels is er heel wat gebeurd. Een duinrug is afgraven en een langgerekte vallei hersteld. Om de situatie te verbeteren zijn overtollige bosjes gerooid en ruige vegetaties geplagd. Het resultaat mag verrassend worden genoemd. Op veel ontgonnen stukken verschenen opeens soorten als vleeskleurige orchis, Engels gras, melkkruid, aardbeiklaver, parnassia, rode ogentroost en strandduizendguldenkruid.

  End point: Kleine Vaarwaterweg
  9164 Buren