Ryptsjerksterpolder - Uitzichtplateau

Ryptsjerk

Goed gebied om weidevogels te zien.

Dit plateau kijkt over de Ryptsjerksterpolder. De waterhuishouding van dit gebied is afgestemd op de weidevogels en maaien gebeurt na 1 juli. Grutto's, tureluur en wulpen worden hier veelvuldig gezien, maar u heeft ook kans op groenpootruiters, zwarte ruiters, oeverlopers, bosruiters en bonte strandlopers. Het gebied bestaat uit polders met kruidenrijke hooilanden en bouwlandjes met akkeronkruiden. U kunt hier ook veel grote ratelaar zien, een bijzondere plantensoort.

Bezoektijd
Gehele jaar

Routebeschrijving
Vanaf Leeuwarden rijdt u richting Hardegarijp. Sla links af bij kruispunt Tytsjerk, en neem de afslag links naar de picknickplaats (ongeveer tussen Tytsjerk en Gytsjerk). Ga te voet linksaf en loop de ongeveer 100 meter naar de uitzichtheuvel.

Copyright
Deze informatie is afkomstig vanuit © Vogelkijkhut.nl

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Ryptsjerksterpolder - Uitzichtplateau

Ryptsjerk
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.