Hervormde Kerk Niawier

Niawier

Deze kerk is in 1678 gebouwd met rode moppen van haar voorgangster. De westelijke frontgevel is jonger, waarschijnlijk uit 1817. Dat kun je goed zien aan de kleine rode baksteen die gebruikt is. De ingang staat aan de noordkant: een rondbogige poort met...

Deze kerk is in 1678 gebouwd met rode moppen van haar voorgangster. De westelijke frontgevel is jonger, waarschijnlijk uit 1817. Dat kun je goed zien aan de kleine rode baksteen die gebruikt is. De ingang staat aan de noordkant: een rondbogige poort met pilasters aan beide zijden en erboven een venster en twee gedenkstenen. De linker is een herinnering aan de eerste steenlegging door Cornelis Bosman. De bouwers lieten hun naam achter, gekrast in verschillende stenen in de koorsluiting.

Binnen vind je een blauw houten tongewelf. In de koorsluiting staat de preekstoel uit het bouwjaar van de kerk. De gebeeldhouwde zerken in de vloeren zijn eveneens zeventiende-eeuws. Iets jonger zijn de elegant gesneden tekstborden. Het fraaie orgel dateert uit 1818 maar heeft oudere beelden.

Extra informatie:

De kerk staat aan de oostzijde van de rechthoekige, niet zeer hoge dorpsterp. Het gebouw is in 1678 opgetrokken uit voornamelijk middeleeuws rood moppenmateriaal, ongetwijfeld afkomstig van de vorige kerk. De zaalkerk heeft een driezijdige sluiting en een houten geveltoren die met leien is bekleed en een ingesnoerde spits heeft. De westelijke frontgevel, opgemetseld uit kleine rode baksteen, dateert waarschijnlijk uit 1817 toen de kerk werd gerepareerd. In het midden staat een klein rondboogvenster. De ingang zit aan de noordzijde. Het is een grotendeels van kleine rode steen gemetselde rondbogige poort, geflankeerd door gemetselde pilasters, maar zonder bekroning. In het gevelveld erboven staat een klein rondboogvenster. Er zitten twee gedenkstenen, waarvan de ene de eerste steenlegging in 1678 door Cornelis Bosman memoreert. In de noordmuur staan drie, in de zuidmuur vier flinke rondboogvensters en in de koorsluiting vinden we er twee. Onder de dakvoet zit een blokfries, waarvan de strekken bij de koorpartij rond zijn geslepen. In deze koorsluiting zijn sporen van de bouwers te vinden. Een plat verwerkte steen met hoekornamenten draagt de naam Geert Hendriks, zijn huismerk en 1678. Daarnaast zijn twee stenen ingekrast met: 1996 en T.H. en weer verder zien we een platte steen met een oud merk van: Douwe Roelifs, een troffel en een rad.

Inwendig heeft de kerkruimte een gedrukt tongewelf met trekbalken in blauwe kleuren. In de koorsluiting staat de preekstoel met klankbord binnen een doophek met dichte panelen en gedraaide knoppen. De kanselkuip uit 1678 heeft gecanneleerde hoekzuilen en getoogde panelen. In de vloer ligt een aantal gebeeldhouwde zerken uit de 17de eeuw. Twee tekstborden met elegant gesneden lijstwerk dateren uit de tweede helft van de 18de eeuw. Het orgel staat op de westgalerij, gedragen door zuilen en pilasters die in vrolijke kleuren zijn gemarmerd. Het instrument is in 1818 gebouwd door J.A. Hillebrand waarbij de 17de-eeuwse beelden van de harpspelende David en bazuinstekende engelen van een vroeger orgel zijn hergebruikt.

1678 gebouwd van oud materiaal

Protestants

Preekstoel, orgel

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Hervormde Kerk Niawier

Tsjerkepaed 4
9138 SP Niawier
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.