Beelden uit Zee

West-Terschelling

Enorme granietblokken uit een gezonken schip werden kunstsculpturen op land. Mooi om te zien.

Precies honderd jaar later hebben leden van het Terschellinger duikteam “Ecuador” 33 grote blokken graniet uit het wrak opgedoken. De afmeting varieert van 1 tot bijna 2 1/2 meter lengte en de zwaarste blokken wegen ruim een ton.

In 2003 en 2004 heeft de Israëlisch-Marokkaanse kunstenaar Yaël Artsi een periode met een aantal van de 33 blokken graniet gewerkt. Hieruit zijn zes monumentale sculpturen voortgekomen. Het was haar idee om beelden te creëren met maritieme elementen die verwijzen naar de ontstaansgeschiedenis en tevens een verbinding vormen met het eiland.

De beelden staan bij "het lichtje", aan het begin van de Waddendijk, met een mooi uitzicht richting de jachthaven en West-Terschelling.

Tekst & foto: VVV Terschelling

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Beelden uit Zee

West-Terschelling
Plan your route

from your location

Meer informatie


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.