Vernieuwer Greet Reinders

Winsum

In dit groene stukje Winsum staat een gedenkteken voor Geert Reinders. Hij leefde van 1737 tot 1815 en was niet alleen gemeentesecretaris, maar ook veehandelaar.

(dit verhaal hoort bij de wandelroute Winsum)

In dit groene stukje Winsum staat een gedenkteken voor Geert Reinders. Hij leefde van 1737 tot 1815 en was niet alleen gemeentesecretaris, maar ook veehandelaar. Hij was een echte vernieuwer, die zich niet liet tegenhouden door tegenslagen. Nadat hij betrokken was geraakt bij onsuccesvolle pogingen van wetenschapper Petrus Camper om de runderpest te bestrijden, deed hij veel proeven op zijn eigen veestapel. Hij ontdekte dat koeien die genezen waren van runderpest, kalveren kregen die tijdens de eerste levensperiode immuun waren voor de ziekte. Deze bescherming werd vergroot door de dieren in te enten; een heel belangrijke ontdekking voor de veehouderij. Ook het afbranden van een van zijn boerderijen leidde tot baanbrekende vernieuwing. Hij richtte samen met twintig andere boeren de Sociëteit van Onderlinge Bijstand op. Deze opzet van de eerste ‘coöperatieve’ verzekering kreeg overal navolging en is nu bekend onder de naam Univé Verzekeringen.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Vernieuwer Greet Reinders

Winsumerdiep
Winsum
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.