Vogels spotten bij Stryp

Seerijp

In het voor- en najaar vind je hier grote groepen kanoeten en rosse grutto’s. Een mooie plek om die te spotten is de kwelder bij Stryp.

Vanaf de hoge Waddendijk bij de kwelder bij Stryp kijk je uit over een belangrijke hoogwatervluchtplaats. Je ziet er wulpen, kievieten, lepelaars en visdieven. In het voor- en najaar zie je er ook grote groepen kanoeten en rosse grutto's. 

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Vogels spotten bij Stryp

Seerijp
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.