Etappe Eastrum - Lauwersoog | ZiltepadWandel van oud naar nieuw land en maak een tijdreis langs de Friese Waddenkust. Je wandelt deze etappe van Eastrum, een stokoude nederzetting op een zandkop in een getijdenlandschap, naar het Lauwersmeer dat ontstond nadat de Lauwerszee in 1969 werd afgesloten.

Deze lange etappe begint in het kleine dorpje Eastrum waar veel tijdlagen in het landschap samenkomen. De oude Sint-Nicolaaskerk van het dorp ligt in het midden van de terp, waar de met klinkers ingelegde straten en stegen vanaf de rand schuin omhoog naar toe lopen.

Vanaf de terp wandel je in oostenlijke richting door een open weidelandschap langs boerderijen en buurtschappen naar de terp van Eanjum. Je wandelt door een landschap dat tegenwoordig beschermd wordt door dijken op Deltahoogte: de zee die hier ooit door kreken en zeearmen woelde is steeds verder teruggedrongen.

Je passee…

Wandel van oud naar nieuw land en maak een tijdreis langs de Friese Waddenkust. Je wandelt deze etappe van Eastrum, een stokoude nederzetting op een zandkop in een getijdenlandschap, naar het Lauwersmeer dat ontstond nadat de Lauwerszee in 1969 werd afgesloten.

Deze lange etappe begint in het kleine dorpje Eastrum waar veel tijdlagen in het landschap samenkomen. De oude Sint-Nicolaaskerk van het dorp ligt in het midden van de terp, waar de met klinkers ingelegde straten en stegen vanaf de rand schuin omhoog naar toe lopen.

Vanaf de terp wandel je in oostenlijke richting door een open weidelandschap langs boerderijen en buurtschappen naar de terp van Eanjum. Je wandelt door een landschap dat tegenwoordig beschermd wordt door dijken op Deltahoogte: de zee die hier ooit door kreken en zeearmen woelde is steeds verder teruggedrongen.

Je passeert buurtschap Tibma, gelegen op een relatief jonge terp uit de vijfde eeuw n. Chr. Het behoorde tot de kloosterbezittingen van Fulda, ooit gesticht door missionaris Bonifatius.

Vanaf Tibma naar Eanjum voert de route door weidevogelland waar de agrariërs de handen ineen hebben geslagen om weidevogels meer kans op broedsucces te bieden. 

In Eanjum wandel je over het Tsjerkepaed naar de eenbeukige Michaëlkerk uit de elfde eeuw In de torenverdieping bevond zich een kapel. Het tongewelf diende als ‘hounegat’ waar misdadigers tijdelijk konden worden opgesloten.

Je wandelt het dorp weer uit in oostelijke richting en trekt naar het Lauwersmeer. Daar aangekomen, volg je het voetpad over dijk. Je wandelt langs het strategisch gunstig gelegen Skâns-Oostmahorn. Deze schans moest de toegangen naar Dokkum en Groningen bewaken tegen kapers, smokkelaars en watergeuzen.

Je steekt vervolgens de provinciale weg over en wandelt dandoor de Bantpolder: een buitendijkse wadplaat die als laatste in Fryslân werd ingepolderd. Een windmolentje pompt nu weer zout water binnen: Natuurmonumenten wil er zoutminnende planten behouden.

In 1969 werd de Lauwerszee afgesloten met de gedachte dat alleen dijkverhoging en -verzwaring de bevolking kon beschermen tegen watersnoodrampen. Over de dijk bereik je de haven van Lauwersoog: thuishaven van vissers en de veerboot naar Schiermonnikoog. 

Het Lauwersmeer is tot Nationaal Park uitgegroeid: nadat de zandplaten droogvielen ontwikkelde zich hier nieuwe natuur waar zelfs de zeearend zich thuisvoelt. En wilde paarden zonnebaden op de strandjes.  

Lees meer over het nieuwste pelgrimspad dat van Groningen, via Friesland naar Noord-Holland gaat lopen: het Ziltepad

Sights on this route

Starting point: Terpleane 11
9125 EE Eastrum
1

St. Nicholas Church Eastrum (Oostrum)

Near Dokkum, lies the village of Oostrum. On a partially excavated mound you will find this pretty little church with a remarkably low tower. In fact, the 13th century tower is much older than the church itself, which probably dates from the 16th century.

St. Nicholas Church Eastrum (Oostrum) Oostrum Sint Nicolaaskerk
96
2

Klein Humalda

The farm Klein Humalda originates from the fifteenth century. Itâ??s current form dates from 1778. The farm belonged to the (now disappeared) medieval, chivalric ?Stins? Humalda. Like an island of trees, the Frisian farmhouse sits in its surroundings...

Klein Humalda
77
3

Eanjumer Kolken

Weidevogels als tureluur, scholekster en kieviten zijn hier in het voorjaar te vinden. Tijdens de vogeltrek bevolken duizenden smienten, goudplevieren en wulpen het gebied. Om nog maar te zwijgen van...

Eanjumer Kolken
49
4

Michaëlkerk Anjum

Op het hoogste punt van het dorpje Anjum staat deze eenbeukige kerk, gewijd aan Sint-Michaël. Al bijna duizend jaar fungeert deze kerk als middelpunt in het gemeenschapsleven.

Michaëlkerk Anjum Kerk Anjum
38
5

Molenmuseum De Eendragt

Molenmuseum 'De Eendracht' is gevestigd in een koren- pelmolen en herbergt zes zolders kijkgenot. Op de begane grond bevindt zich een winkeltje en een gerestaureerde Kromhout middeldruk moter 40 pk. uit 1920. U vindt een wisselende expositie op de ee...

Molenmuseum De Eendragt
44
98
6

TOP Oostmahorn

Vanaf Toeristisch Overstap Punt Oostmahorn kun je zo Nationaal Park het Lauwersmeergebied intrekken!

TOP Oostmahorn TOP Oostmahorn
7

Oostmahorn (De Skâns)

Oostmahorn is pas sinds 2006 een dorp. Daarvoor was het een buurtschap onder Anjum, maar de plaats werd steeds omvangrijker door de komst van een aantal recreatieparken. Het inwoneraantal bleef echter rond de 80 steken.

Oostmahorn (De Skâns) Oostmahorn
82
81
80
64
8

Hoek van de Bant

Zo op de grens van Groningen en Friesland vind je de Hoek van de Bant. Hier maak je de mooiste wadlooptochten en heb je vanaf de Waddentribune een mooi uitzicht over een uniek stukje Werelderfgoed.

Hoek van de Bant
45
46
40
End point: Haven 8
9976 VN Lauwersoog
 • 96
 • 77
 • 49
 • 38
 • 44
 • 98
 • 82
 • 81
 • 80
 • 64
 • 45
 • 46
 • 40

Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.