Uniastate horizon langs de Middelzee

LF Frisian Coast and Middelzee weekend route

Attributes

Yet to make plans for the weekend? Why not set off with your touring bike or e-bike and spend the weekend cycling this 145-kilometre route along the Frisian coast and through the Middelzee area.

This varied cycling route leads through the Wadden Sea UNESCO World Heritage Site and along the banks of the former Middelzee estuary, now the green heart of Friesland.

The route will take you across an old sea bed, through ancient mound villages, along the banks of Frisian waterways and lakes and through countryside known for its meadow birds. More than enough natural beauty and cultural heritage to delight both nature lovers and culture lovers!

You can start cycling the route at any junction. Park at one of the Tourist Transfer Points (TOP). 

This route is on…

Yet to make plans for the weekend? Why not set off with your touring bike or e-bike and spend the weekend cycling this 145-kilometre route along the Frisian coast and through the Middelzee area.

This varied cycling route leads through the Wadden Sea UNESCO World Heritage Site and along the banks of the former Middelzee estuary, now the green heart of Friesland.

The route will take you across an old sea bed, through ancient mound villages, along the banks of Frisian waterways and lakes and through countryside known for its meadow birds. More than enough natural beauty and cultural heritage to delight both nature lovers and culture lovers!

You can start cycling the route at any junction. Park at one of the Tourist Transfer Points (TOP). 

This route is one of the long-distance weekend routes mapped by Landelijk Fietsplatform, a national organisation that promotes recreational cycling. Part of it runs along the LF Coastal Route. Stay at a charming B&B or stop at a campsite along the way.  

You may be interested to know that this route is also part of the Klooster Claercamppad pilgrimage trail. 

Sights on this route

Starting point: Oldehoofsterkerkhof 3
8911 DM Leeuwarden
1

Oldehove

Oldehove

The Oldehove has been standing since 1529, and leans more than the Leaning Tower of Pisa! You can explore both the inside and outside of this monument: in 2011 a lift was installed to bring all visitors to the first floor. Take the spiral stairs to go up!

64
85
24
66
23
2

Dekema State

Dekema State

Dekema State was originally a noble residence, where several families lived until 1996. The noble residence and the gardens are now open to the public.

10
87
94
03
96
3

Vlaskamp Garden

Vlaskamp Garden

The garden at the Doktershûs in Stiens was designed by Gerrit Vlaskamp in 1868. It's known for its beautiful flowers, and is a unique 'slingertuin', made in the English style.

11
4

Sint Vituskerk Feinsum

Sint Vituskerk Feinsum

Waarschijnlijk is Feinsum ontstaan rond een buitenverblijf van klooster Mariëngaarde in het nabijgelegen Hallum. Al in de dertiende eeuw werd de huidige Sint Vituskerk op de terp van Feinsum als romaans kerkje gebouwd.

Sint Vituskerk Feinsum
18
17
53
04
03
01
5

Dijktempel (dike temple) at Marrum

Dijktempel (dike temple) at Marrum

This spectacular work of art by Ids Willemsma is a great place to land. It is described as a ‘Dike Temple’. But what is it really?

Dijktempel Marrum
93
6

Noarderleech Visitor Centre

Noarderleech Visitor Centre

If you plan to hike through the Noard-Fryslân Bûtendyks salt marshes, be sure to start at the Noarderleech Visitor Centre to make the most of your visit. The centre informs visitors about the nature and history of the coastal landscape of North Friesland.

71
70
7

Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Kwelders en polders met veel vogels.

22
48
36
8

Lauta state

Lauta state

In het dorpje Wier bouwde de familie Lauta eerst een stins, die enkele eeuwen daarna met een luxe state werd uitgebreid. Woedende dorpsbewoners staken de state in brand, alleen de contouren van het terrein zijn nog te zien.

Lauta state toren Wier
01
81
9

Koepelkerk Berlikum

Koepelkerk Berlikum

Koepelkerk in Berlikum, zowel de kerk als het orgel is een Rijksmonument.

Koepelkerk Berlikum
78
10

Poldermolen de Kievit

Poldermolen de Kievit

De Kievit werd in 1802 gebouwd voor de bemaling van de 265 ha grote Berlikumerpolder, waarbij hij zowel kon inmalen als uitmalen. De molen staat op particulier terrein en is alleen te bezichtigen wanneer hij draait en op afspraak.

02
75
76
11

Poptaslot of Heringastate

Poptaslot of Heringastate

Poptaslot, the jewel among the Frisian Stinzen, called, to the last States and occupant, the wealthy lawyer Dr. Henricus Popta. From his death in 1712 the estate with gardens, canals and ports increasingly managed by 4 guardians. The decor is still m...

Poptaslot voortuin
77
39
59
60
12

Sint Margaretakerk Boksum

Sint Margaretakerk Boksum

Deze Romano-gotische kerk uit uit de twaalfde eeuw is gebouwd bovenop de terp van Boksum, met daarom heen een kerkhof met leilinden omringd.

kerk Boksum
70
13

Uniastate Bears

Uniastate Bears

20
65
14

Redbadtsjerke Jorwert

Redbadtsjerke Jorwert

De Redbadtsjerke in Jorwert is sinds 1994 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De vrijwilligers van deze commissie heeft de Redbadtsjerke in beheer en verhuur die aan o.a. muziekgezelschappen, particulieren.De kerk dient tevens als trouwlocatie

Jortwert Kerk exterieur
97
92
47
15

Brouwerij Tsjerkebier

Brouwerij Tsjerkebier

Bezoek onze mooie en gezellige brouwerij voor een rondleiding met uitleg van het brouwproces. Aansluitend een proeverij van onze bieren met Friese lekkernijen uit de streek.

66
73
16

Theetuin en minicamping de Dille

Theetuin en minicamping de Dille

Unieke pleisterplaats aan de Elfstedenroute, tussen Leeuwarden en Sneek. Onze theetuin is gelegen aan de Zwette, in het midden van Friesland. De minicamping ligt aan het water, u kunt hier uw hengeltje uitgooien of een lekkere duik nemen.

13
89
50
17

Slachtedijk Dike

Slachtedijk Dike

The Slachtedijk is a former sea wall that winds its way from the village of Oosterbierum on the Wadden Sea coast to the village of Raerd. This ancient dike is 42 kilometres long. For centuries, it protected a large area of northwest Friesland.

Slachtedyk bij Boazum
69
46
14
02
08
18

Broerekerk (church)

Broerekerk (church)

The Broerekerk was built in the 13th century as a monastery church of the Friars Minor. The monastery was abandoned and demolished in 1580. The three-aisled church without a tower is a ruin as a result of a fire that took place on 8 May 1980.

19

Cultuur Historisch Centrum 'De Tiid'

Cultuur Historisch Centrum 'De Tiid'

Ontdek De Tiid in Bolsward. In De Tiid kun je inpluggen op de geschiedenis van Súdwest-Fryslân, onderdeel worden en zelf geschiedenis maken. 

06
05
20

Fyftjin en Fierder

Fyftjin en Fierder

Fyftjin en Fierder is een kunstwerk van de hand van Pieter Jan Stallen. Het werk gaat over historie én toekomst van de Elfstedentocht, heel nadrukkelijk over allebei!

21

Hempolders

Hempolders

In het gebied tussen Bolsward en Raerd ontstonden vanaf de twaalfde eeuw aan de zuidkant van de dichtgeslibde Middelzee, de Friese Hempolders.

Hemdijken bij IJlst
11
12
22

Thaborhoeve

Thaborhoeve

Kleinschalige camping en locatie verhuur voor vergaderingen, feesten of andere bijzondere momenten.

30
29
39
40
41
42
23

Epemastate

Epemastate

43
62
16
15
56
24

De Swette

De Swette

De Swette werd gegraven als afwaterings- en grenssloot tussen de regio’s Oostergo en Westergo nadat de Middelzee was dichtgeslibt.

De Swette bij Scharnegoutum
17
18
25

Park Jongemastate

Park Jongemastate

“Ik voel mij soms net een schatzoeker, zegt vrijwilligster Alice Jongbloed. Elk voorjaar word ik weer verrast door de mooie stinzenplanten. Is het niet prachtig?” Het kleine park is een uitzonderlijke...

12
73
41
61
25
07
06
34
26

Frisian Agricultural Museum

Frisian Agricultural Museum

Friesland has been an agricultural province for centuries. Since time immemorial, farmers have kept livestock and worked the land. In the Frisian Agricultural Museum, you (re)experience the valuable traces that all those agricultural activities have...

93
57
62
26
27

City Park and Marina De Prinsentuin

City Park and Marina De Prinsentuin

In 1648, under the sponsorship of Prince Willem Frederik van Nassau, a pleasure garden was laid out here as a dedication to the end of the 80-years War and the peace of Münster. It stayed shut to the...

End point: Oldehoofsterkerkhof 3
8911 DM Leeuwarden

Directions

Starting point: Oldehoofsterkerkhof 3
8911 DM Leeuwarden

P+R Transferium Kalverdijkje is een gratis parkeergelegenheid aan de oostkant van Leeuwarden. Er rijden bussen vanaf dit transferium naar het centrum van Leeuwarden.

End point: Oldehoofsterkerkhof 3
8911 DM Leeuwarden
 • 64
 • 85
 • 24
 • 66
 • 23
 • 10
 • 87
 • 94
 • 03
 • 96
 • 11
 • 18
 • 17
 • 53
 • 04
 • 03
 • 01
 • 93
 • 71
 • 70
 • 22
 • 48
 • 36
 • 01
 • 81
 • 78
 • 02
 • 75
 • 76
 • 77
 • 39
 • 59
 • 60
 • 70
 • 20
 • 65
 • 97
 • 92
 • 47
 • 66
 • 73
 • 13
 • 89
 • 50
 • 69
 • 46
 • 14
 • 02
 • 08
 • 06
 • 05
 • 11
 • 12
 • 30
 • 29
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 62
 • 16
 • 15
 • 56
 • 17
 • 18
 • 12
 • 73
 • 41
 • 61
 • 25
 • 07
 • 06
 • 34
 • 93
 • 57
 • 62
 • 26

Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.