Bij de langssteigers: wachtschepen etc.

Lauwersoog

Behalve visserij kan je in de haven ook wachtschepen aantreffen, die liggen op zee voor anker bij werkzaamheden en obstakels, om schepen in de buurt te waarschuwen en ongelukken te voorkomen.

Deze locatie is onderdeel van de Haventour Lauwersoog van Waddengoud en ’t Ailand Lauwersoog

Behalve visserij kan je in de haven ook wachtschepen aantreffen, die liggen op zee voor anker bij werkzaamheden en obstakels, om schepen in de buurt te waarschuwen en ongelukken te voorkomen. Ook zijn er Survey-bootjes. Dat zijn kleine snelle boten met veel apparatuur die de zeebodem in kaart brengen, bijvoorbeeld voor de aanleg windmolenparken en bijbehorende hoogspanningskabels. Maar ze kunnen ook wrakken opsporen, of verloren scheepslading. Kijk maar of je ze ziet als we verder langs de haven lopen.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Bij de langssteigers: wachtschepen etc.

Haven
Lauwersoog
Plan your route

from your location

Haventour Lauwersoog


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.