Voormalige Marneslenk

Pingjum

De Marneslenk was, samen met bijvoorbeeld de Middelzee of de Zuiderzee, een van de zeearmen die het binnenland insneed. Tussen Zurich en Kimswerd liep de Marneslenk het land in, om vervolgens tot Bolsward reiken.

De Marneslenk was, samen met bijvoorbeeld de Middelzee of de Zuiderzee, een van de zeearmen die het binnenland insneed.

Tussen Zurich en Kimswerd liep de Marneslenk het land in, om vervolgens tot Bolsward reiken. Elke keer als het vloed was, overstroomden de beide zijden van de Marneslenk. Door de afzettingen van klei en zeezand, zijn aan de weerszijden van de Marneslenk kwelderwallen ontstaan. Rond het jaar 1000 begon de Marneslenk te verzanden en tussen 1100 en 1200 was de Marneslenk al bedijkt. Vermoedelijk stonden de Marneslenk en de Middelzee ooit in verbinding met elkaar.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Voormalige Marneslenk

8821 LX Pingjum
Plan your route

from your location


Don't miss a thing!

Receive the latest news, the best stories and the best routes from VisitWadden.