NAM terrein

Blije

Op deze locatie aan de Unemaloane wint de Nederlandse Aard- olie Maatschappij (NAM) aardgas. Er liggen drie gasvelden die ook naar het dorp zijn vernoemd: de gasvelden Blija-Ferwerde- radeel, Blija-Zuidoost en Blija-Zuid.

Op deze locatie aan de Unemaloane wint de Nederlandse Aard- olie Maatschappij (NAM) aardgas. Er liggen drie gasvelden die ook naar het dorp zijn vernoemd: de gasvelden Blija-Ferwerde- radeel, Blija-Zuidoost en Blija-Zuid.

De velden liggen op bijna 3 kilometer diepte. Het aardgas bevindt zich in de poriën van een laag gesteente, afgedekt door een afsluitende laag zoutgesteente. De eerste put is in 1983 geboord en getest, waarna de winning van aardgas in 1985 is gestart.

Het aardgas uit de drie gasvelden wordt gewonnen vanaf de locatie aan de Unemaloane, waar vijf producerende putten aan- wezig zijn. Het gewonnen gas wordt op de locatie behandeld, daarna wordt het met leidingen naar het netwerk van Gasunie getransporteerd.

Uit de Blije-gasvelden wordt aardgas gewonnen dat een andere samenstelling heeft dan het aardgas uit het grote Groningen- gasveld. Dat gas - dat geschikt is voor huishoudelijk gebruik - heeft namelijk een hoger gehalte stikstof. Alleen na de toevoe- ging van stikstof door Gasunie kan aardgas uit Blije gebruikt worden voor bijvoorbeeld koken, verwarming en douchen.

In de regio Noordoost Friesland is NAM al decennia aanwezig met gasproductie uit vergelijkbare kleine velden als Blije. De winning en behandeling van gas uit die velden vindt op dezelfde wijze plaats. NAM draagt daarmee bij aan de energievoorziening in Nederland.

Afstand tot jouw locatie:

Hier finden Sie NAM terrein

Unemaloane
9171 MG Blije
Route planen

vanaf jouw locatie


Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.