Reitdiepskade

Zoutkamp

De loodsen met gekleurde gevels doen denken aan huisjes bij de Noorse havenstad Bergen. De Sloepenloods, de grote oranje loods, is in 2009 gebouwd door mensen uit het reïntegratietraject. Op deze werf is een garnalensloep gebouwd.

Hier schon mal ein Vorgeschmack

De loodsen met gekleurde gevels doen denken aan huisjes bij de Noorse havenstad Bergen. De Sloepenloods, de grote oranje loods, is in 2009 gebouwd door mensen uit het reïntegratietraject. Op deze werf is een garnalensloep gebouwd. Deze garnalensloepen werden in de 30er jaren van de vorige eeuw gebruikt door de Zoutkamper vissers op de toenmalige Lauwerszee. Op 28 juni 2012 is de sloep te water gelaten en overgedragen aan het Visserijmuseum. De doop en de tewaterlating werden verricht door de Garnalenkoningin van Zoutkamp en de commissaris van de Koningin van de provincie Groningen dhr. Max van den Berg. 

De ZK 31 Neptunus kan gehuurd worden voor diverse doeleinden. Er kunnen 12 gasten mee aan boord. De vaste ligplaats van de ZK 31 is voor het Visserijmuseum. Kijk voor meer informatie op de website van het Visserijmuseum.

Verder is de garnalensloep TM 48 van Termunterzijl hier gerestaureerd. Als enige visserssloep uit Termunten is zij een unieke boot om te worden bewaard. Vooral nu er in Termunterzijl geen enkele garnalenvisser meer is die nog herinnert aan de visserij die vroeger hier toch heel belangrijk was. Na de restauratie is de sloep weer terug gegeven aan het Visserijmuseum in Termunterzijl. 

In de Sloepenloods zit nu Café aan de Haven, een Indonesisch restaurant.

Afstand tot jouw locatie:

Hier finden Sie Reitdiepskade

Zoutkamp
Route planen

vanaf jouw locatie


Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.