Hervormde kerk Friens

Friens

In het terpdorpje bevindt zich de Hervormde kerk Friens, gebouwd in 1795 op kosten van de familie Van Sytzama.

Hier schon mal ein Vorgeschmack

In het terpdorpje bevindt zich de Hervormde kerk Friens, gebouwd in 1795 op kosten van de familie Van Sytzama.

Op de Frienzer terp stond zeer waarschijnlijk voor het jaar 1200 al een turfstenen kerk, waarvan fundamentresten zijn gevonden. Die is rond 1700 afgebroken. Het interieur van de kerk wordt gesierd met een bijzondere collectie rouwborden van de familie Van Sytzama, van wie de familiegraven zich voor de kerk bevinden.

De adelijkefamilie Van Sytzama woonden in Beslinga State. Tot 1850 heeft dat slot aan de Beslingadijk gestaan.

Middelzee
De hoge terp van Friens is opgeworpen aan de oostoever van de vroegere Middelzeeslenk, die liep tot aan Jirnsum. De slingerende Beslingadijk is het oude dijklichaam langs deze slenk. Het is onderdeel van de Middeleeuwse zeedijk, die van Leeuwarden liep tot voorbij Stiens in het noorden van de provincie. Het grootste deel van de terp is afgegraven, zoals met zoveel Friese terpen het geval is. De vruchtbare terpaarde werd gebruikt als bodemverbeteraar van schrale gronden. Door de eeuwen heen heeft Friens zijn agrarische karakter behouden.

Afstand tot jouw locatie:

Hier finden Sie Hervormde kerk Friens

Van Sytzamawei 1
9009 XD Friens
Route planen

vanaf jouw locatie


Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.