Petruskerk Wânswert

Wânswert

In het stokoude terpenlandschap, dat al enkele eeuwen voor onze jaartelling ontstond, is deze kerk van Wânswert te vinden op een hoge terp. De oorspronkelijk Katholieke kerk is gewijd aan de heilige Petrus.

In het stokoude terpenlandschap, dat al enkele eeuwen voor onze jaartelling ontstond, is deze kerk van Wânswert te vinden op een hoge terp ten oosten van Dokkum. De oorspronkelijk Katholieke kerk werd gebouwd in de 14e eeuw en is gewijd aan de heilige Petrus.

Aan de zuidzijde is de terp aan het einde van de 19de eeuw voor een groot deel afgegraven. Daarvoor in de plaats kwam een kenmerkende keermuur om de kerk tegen verzakking te beschermen. De muur dient tevens als afrastering van het kerkhof voor het vee dat hiernaast in het weiland loopt. Aan de kant van het dorpje, is het kerkhof afgescheiden met een ijzeren hek.

Verder is opvallend aan deze kerk dat de toren en het schip zowat even breed zijn. Al in de 16e eeuw had de kerk van Wânswert een orgel, die in de eeuwen daarna een aantal keren gerestaureerd en uiteindelijk vervangen werd.

Voor het doophek ligt een grote grafzerk van bewoners van de Goslinga State, een echtpaar dat ‘opte selfde dach’ (7 juni 1562) stierf is hier te gedenken. De state werd helaas even na 1700 al afgebroken.

De kerk is sinds 2019 in eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

REFUGIO
Bijzonder is dat er in deze kerk mag worden gelogeerd door pelgrims. 
Deze kerk ligt op ongeveer 5 km. vanaf het Klooster Claercamppad. Mensen die dit pelgrimspad bewandelen, kunnen hier de nacht doorbrengen voor € 15,- per persoon.  
Je kunt van deze refugio gebruikmaken als je:
- in bezit bent van een pelgrimspas van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
- een routeboekje of stempelkaart van één van de Friese pelgrimsroutes  
- donateur bent van de Stichting Alde Fryske Tsjerken

Het is wel noodzakelijk dat je vooraf telefonisch informeert naar de beschikbaarheid! 

Meer informatie over de huisregels kun je vinden op de website van Santiago aan het Wad.

Meer weten over de kerk? Klik dan hier

Afstand tot jouw locatie:

Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.