De Hoop

Er werd altijd aangenomen dat de molen in 1843 werd gebouwd als oliemolen en later als korenmolen is ingericht. Uit historisch onderzoek is echter gebleken, dat de molen waarschijnlijk in 1839 juist als korenmolen is gebouwd en pas daarna als oliemolen werd ingericht. De molen is in 1960 en 1975 gerestaureerd, maar raakte langzamerhand toch weer in verval. De laatste particuliere eigenaar deed de molen in 2006 over aan een stichting, die hem daarna liet restaureren. In 2010 was de molen weer maalvaardig als koren- en als oliemolen. Bronnen:  Wikipedia  en  Rijksmonumenten . Foto's  Wutsje, Wikimedia Commons

Hier schon mal ein Vorgeschmack

Hotspot

Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.