Dollard-Eems Rietland

Riet bij zee is bijzonder. De plant kan namelijk niet tegen zout water. In de Dollard stroomt dan ook geen zout, maar brak water, omdat het zeewater wordt vermengd met zoet rivierwater. Brakke natuur is schaars. En daarmee ook de plant- en diersoorten, die alleen daar voorkomen. Denk aan zeebies, een brakwaterplant die te vinden is langs de kwelderrand. Of aan het goudknopje, een plant die in de nazomer de kwelder geel kleurt. En aan de kluut, de wadvogel die met zijn naar boven gekromde snavel door het Dollardslik maait en op de kwelder broedt.

Kontakt

Adresse:
Reiderwolder Polderdijk
Drieborg
Route planen
Entfernung:

Hotspot

Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.