Groenbemesters

Hornhuizen

Gezonde Grond is voor een bioboer van levensbelang. Groenbemesters zorgen hiervoor. Grond is de basis van alle biodiversiteit! Bevordering van bodemleven, -structuur en verhogen van organisch stofgehalte staan centraal.

Gezonde Grond is voor een bioboer van levensbelang. Groenbemesters zorgen hiervoor. Grond is de basis van alle biodiversiteit! Bevordering van bodemleven, -structuur en verhogen van organisch stofgehalte staan centraal. Meestal doen biologische boeren dit met dierlijke mest. Horaholm is ook op dit vlak bijzonder. Er wordt gestreefd naar het verminderen van dierlijke mest in het bouwplan. ‘Planty Organic’ noem je deze methode. Tussen de hoofdgewassen door telen ze groenbemesters. Vooral mengsels daarvan, soms wel van 30 soorten groenbemesters. Hierdoor krijg je een enorme -extra- vruchtwisseling in je bouwplan.

Deze groenbemesters zijn in staat om voedingsstoffen als stikstof en koolstof vast te leggen. Permanent de grond bedekken met groenbemesters is de aanpak. Deze methode van het tussen of onder de hoofdgewassen verbouwen van groenbemesters noemt men ‘onder dekvrucht verbouwen. 

Door deze groenbemesters ook nog eens in te werken in de grond kun je het bodemleven nog eens extra voeden. Via een sneldraaiende frees werken ze de groenbemesters in de bovenste drie centimeter van de grond. Daardoor krijg je goede opbrengsten en een kwaliteitsproduct met meer vitaminen en mineralen. Het is een manier van het sluiten van de kringloop binnen je eigen bedrijf. Je wordt dan minder afhankelijke van andere biologische bedrijven om de kringloop te sluiten. Bij een biologische productiewijze dien je anders gemengd (met planten en dieren) te boeren of klaver of stro voor mest te ruilen. Maar met mest van een ander bedrijf heb je het risico dat je probleemonkruiden, zoals ridderzuring, van elders importeert! En daar zit geen boer, en zeker geen biologische boer op te wachten!

Afstand tot jouw locatie:

Hier finden Sie Groenbemesters

Hornhuizen
Route planen

vanaf jouw locatie


Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.