Mariakerk Westerwijtwerd

Westerwijtwerd

Westerwijtwerd wordt in een kloosterlijst uit begin tiende eeuw genoemd als ‘Widuvurd’. De naam verbasterde later in Wietwerd wat uiteindelijk Westerwijtwerd werd.

De voorname familie van Ewsum bouwde hier een kerk, gewijd aan Maria. Rond de kerk kwamen mensen wonen. Dat het dorp bestaat is dan ook volledig aan het geloof te danken. Zowel de kerk als de toren zijn gebouwd in het midden van de dertiende eeuw, maar het karakter van de kerk wordt vooral bepaald door de negentiende eeuw. De inrichting met de preekstoel tegen de oostwand en het daarop gerichte bankenplan komt duidelijk uit die periode. Het meest waardevolle onderdeel van de inventaris is het laatgotisch ijzerbeslag dat later opnieuw is gebruikt voor het schotwerk tussen portal. Dit beslag behoort tot het mooiste van de provincie. Sleuteladres: R.H. Groot (Pastoriepad 9, Westerwijtwerd, 0595-557114) en/of P. Rep (Pastoriepad 1, Westerwijtwerd, 0595-551843)

Afstand tot jouw locatie:

Hier finden Sie Mariakerk Westerwijtwerd

Pastoriepad 5
9993 TL Westerwijtwerd
Route planen

vanaf jouw locatie


Verpasse nichts!

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die besten Geschichten und die besten Routen von VisitWadden.